Vanuit de Europese Unie biedt het Europees Sociaal Fonds ons de financiële steun in het kader van de ontwikkeling van loopbaankansen binnen Adrem Keukens.

Adrem Keukens is een groeiend bedrijf waar we een HR-kader willen uitwerken waarin groeikansen aangeboden en gecreëerd worden voor onze medewerkers.

In het ESF project formaliseren we onze werving en selectie, werken we aan een beter onthaalbeleid met peter/meterschap, een kader voor feedbackbeleid, competentiemanagement met daaraan gekoppeld een VTO beleid. Deze instrumenten worden geïntegreerd binnen HR en strategisch gebruikt met als doel loopbaankansen te bieden binnen Adrem Keukens.

Begindatum project: 01/02/2019

Einddatum project: 31/07/2020

Financiering: 122 536,45

Meer info

Onze waarden

Volgens uw wens

Goede voorbereiding

Steeds volgens timing

Warmmenselijk team

Hoge afwerkingsgraad

Service na verkoop

Alles over Adrem Keukens

Gratis advies aan huis?

Bel voor ons een afspraak.